POMŮCKY

  1. aktovku
  2. přezůvky – ne pantofle
  3. cvičky – tenisky + oblečení na TV
  4. penál – 3 tužky č. 2 – vždy ořezané, gumu, ořezávátko s krytem
  5. baly na sešity a učebnice
  6. bal na notýsek
  7. dřevěné pastelky
  8. progressa
  9. nůžky s kulatou špičkou
  10. lepidlo na papír

Informace o dalších důležitých pomůckách podají třídní učitelky na úvodních schůzkách.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Zahájení školního roku 1. 9. 2016 v 8:30
atrium školy - učitelé si žáky odvedou do kmenových tříd
budova bude otevřena v 8:15
rodiče mohou s dětmi do učeben
rozdělení do tříd bude vyvěšeno na budově od 8:00

Zkrácená výuka v 1. školním týdnu
1. 9.  2016 bude výuka ukončena v 9:15

Třídní schůzka 5. 9. 2016 od 17:00
v kmenové třídě Vašeho dítěte

 

PROVOZ ŠKOLY

Rozvrh zvonění

1. hod 8:30 – 9:15 5. hod 12:20 – 13:05
2. hod 9:25 – 10:10 6. hod 13:15 – 14:00
3. hod 10:30 – 11:15 7. hod 14:10 – 14:55
4. hod 11:25 – 12:10 8. hod 15:05 – 15:50

 

Vstup do budovy

Žák vstupuje ráno do budovy dle pokynů učitele hlavním vchodem. První dva týdny budou třídní učitelé děti vyzvedávat před školou.

Přichází-li žák v průběhu dopoledne do školy (po návštěvě lékaře apod.), oznámí svůj příchod.

Vstupuje vždy pouze hlavním vchodem. Svůj příchod ohlásí na sekretariátu školy.

Rodičům je vstup do prostor užívaných školou zakázán. Rodič vstupuje do budovy pouze na základě vyžádání si vstupu přes kancelář školy.

Během výuky se učitel rodičům nemůže věnovat.

Doporučujeme si s učitelem sjednat předem schůzku.

 

Prostory užívané školou

učebny – vybavení ve standardním provedení

šatny s uzamykatelnými skříňkami

Každý žák má svou osobní skříňku.

Skříňka se zamyká.

tělocvična – v budově školy

školní jídelna  - v prostorách školy

školní knihovna a studovna – v areálu školy

školní družina – v budově školy

 

Učitelé

C – Mgr. Lucie Borová

B  – Mgr. Tereza Železná

A – Bc. Kateřina Sůvová

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provozní doba školní družiny

Ranní družina (před zahájením výuky) 6:45 – 8:10

Přijímání do ranní školní družiny – maximálně do 8:00.

Odpolední družina (po skončení výuky)

- navazuje na konec vyučování – 12:10, nebo 13:05

- děti společně odchází do školní jídelny, kde se stravují pod dohledem vychovatelky

- ukončení provozu je v 17:00.

Vyzvedávání u ŠD

od 13.45 do 14:00

od 14:45:00 do 15:00

od 15:45 až 17:00

Program školní družiny

Činnost školní družiny se řídí vlastním vzdělávacím programem.

Upozorňujeme rodiče, že v době od 14:00 do 14:45 se děti s vychovatelkami věnují svému programu a děti nejsou z družiny vydávané. V té době jsou děti často i na vycházce. 

Úplata za docházku do školní družiny

Docházka do školní družiny je hrazena (příspěvek na provoz). Příspěvek činí 300,- Kč za každý započatý měsíc. Pokud dítě v daném měsíci navštívilo ŠD pouze několikrát – stále platí 300,- Kč. Pokud za celý měsíc dítě do ŠD nedocházelo (z důvodu nemoci), za daný měsíc rodič neplatí.

Platba za ŠD:

- na účet školy převodem, nebo složenkou

- platbu lze uskutečnit předem na celý rok, pololetně

- rodič obdrží od účetní školy variabilní symbol (jméno dítěte  a třída) a číslo účtu, a to na začátku školního roku

 

STRAVOVNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Jídelnu při Základní škole u Říčanského lesa provozuje na základě uzavřené koncesní smlouvy s městem Říčany soukromý subjekt - SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o.

Vedení základní školy nezodpovídá za provoz ani zaměstnance školní jídelny, a proto neposkytujeme ani kompletní informační servis o školním stravování. Veškeré potřebné údaje naleznete přímo na webu společnosti SCOLAREST. 

 

 

Provozovatel

 

Vedoucí školní jídelny: p. Hradílek
Telefon: 323 666 539
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Stravovací komise: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.scolarest.cz

 

Přihlášení ke stravování

Podmínkou pro přihlášení je osobní návštěva kanceláře školní jídelny a přihlášení dítěte ke stravování.

Nabídka jídel

- výběr ze tří jídel

- přihlášení oběda předem, nejpozději do 14:00 předchozího dne

- doba výdeje: 12:10 – 14:45 hod