Podrobnosti o souboru

Profilace š Profilace školy

Prioritou je všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, založený na poskytování kvalitního

všeobecného vzdělání s důrazem na:

  • dobrou znalost dvou cizích jazyků,
  • schopnost práce s výpočetní technikou,
  • komunikační a prezentační dovednosti,
  • individuální podporu žáků,
  • slušnost a vzájemný respekt.

Výuka vychází ze standardního pojetí vyučovacích předmětů, ve kterém jsou smysluplně propojovány souvislosti prostřednictvím integrace témat nebo projektů. Cílem je přitažlivé a efektivní vyučování s využitím ověřených metod a učebních stylů.

Kvalitní výuka anglického jazyka je zdůrazněna stavěním základů již od první třídy a volnočasovými Anglickými kluby ve spolupráci s British Council. Od 6. ročníku navazuje na angličtinu Konverzace v anglickém jazyce. Dle zájmu žáků je od 6. ročníku nabízena výuka ve třídě s prohloubenou výukou anglického jazyka; zde je výuka realizována v dělených skupinách; žáci jsou konfrontováni s náročnějšími jazykovými jevy a obraty, širší slovní zásobou.

Druhým jazykem je v současné nabídce školy němčina, při dostatečném počtu zájemců s možností rozšíření nabídky (francouzština, ruština).

Připravena je široká nabídka mimoškolní zájmové činnosti a rozsáhlá škála akcí navazujících

na výuku. Vše má za cíl podpořit účast žáků na životě školy. Škola je nejen vzdělávací institucí, ale i místem, kde se dá podnikat spousta zajímavých věcí a nelze ji chápat jen jako zařízení s provozem pouze v době vyučování.

Aktivní komunikace školy s rodičovskou veřejností je nutnou podmínkou správného fungování školy, proto je kladen důraz na poskytování maxima informací a různé možnosti komunikace (neformální setkání na akcích pořádaných školou, konzultační den, konzultace ve třech, webová prostředí tříd apod.).

Dobrou školu nelze vytvářet bez spokojených, kvalifikovaných a angažovaných zaměstnanců. Výzvou naší mladé školy je stálé zlepšování spolupracujícího týmu učitelů, který usiluje o rozvoj a růst školy a uvědomuje si vlastní zodpovědnost za její profil.

Information
Datum 02.03.2017
Upraven 02.03.2017
Verze:
Nahrál Super User
Upravil Karel König
Stažení 28.067