Hlavní událost

COVID – 19: OPATŘENÍ

informace MŠMT z 25. října 2021

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19.

Testování je zacíleno na děti v základních školách, kteří nejsou (nebo nemohou být) očkovaní nebo neprodělali covid-19v posledních 180dnech.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování)  nebo doloží,  že prodělali onemocnění  covid-19  (po  dobu  180  dní  od  prvního pozitivního  testu  na  covid-19),  případně  dítě  nebo  žák,  který  doloží  negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

 

Pokud  se  dítě  nebo  žák  screeningovému  testování  nepodrobí,  bude  se  moci  prezenční  výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva  zdravotnictví  (zvýšené použití ochrany  dýchacích  cest  po  celou  dobu  pobytu  ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit) - pouze za dodržení přísnějších speciálních podmínek “pro netestované”, konkrétně:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru,
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m,
  • používají hygienické zařízení určené školou pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test
  • nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou, v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).
  • V případě, kdy dítě  či  žák  odmítne  jak  testování,  tak  nošení ochranného  prostředku (a  nevztahuje-lise na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže v souladu  s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.

K nařizování karantény a izolace

Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. 11. 2021

Nadále platí, že žáci při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření.

Nově je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání pro neočkované pedagogické pracovníky. Neočkovaným pedagogickým se rozumí pracovník, který nebyl očkován proti onemocnění covid-19 nebo od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku neuplynulo nejméně 14 dní. Neočkovaní pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni nosit ochranný prostředek i při výuce.

Platí výjimka, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od žáků. Taktéž je stanovena výjimka pro pedagogické pracovníky v případě vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru. Tyto výjimky se uplatní i u neočkovaných pedagogů.

 

Doba platnosti testů

 

Doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72h u RT-PCR testů a ze 72h na 24h u Ag testů.

 

Nově se hradí testy na žádost

 

S účinností od 1. 11. 2021 se nově hradí testy na žádost (AG 1x za 7 dnů, PCR 2x v měsíci) z veřejného zdravotního pojištění jen

·        osobám do dovršení 18 let věku,

·        osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci, tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat,

·        osobám očkovaným proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.

Další aktuality

3. základní škola u Říčanského lesa vyhlašuje veřejnou zakázku na nákup 8...

viz link: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004712/zakazka/474165
čtvrtek 25. listopad 2021

3. základní škola u Říčanského lesa vyhlašuje zakázku malého rozsahu č. 2/2021 na nákup...

3. základní škola u Říčanského lesa vyhlašuje zakázku malého rozsahu č. 2/2021 na nákup 10 dataprojektorů.
úterý 2. listopad 2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA VYPISUJE VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA VYPISUJE VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Č. VZMR 1 S NÁZVEM: NÁKUP 7 POČÍTAČŮ A 5 MONITORŮ PRO 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLU U ŘÍČANSKÉHO LESA,...
pondělí 25. říjen 2021

Pravidla návratu do školy z pobytu v zahraničí

Pravidla návratu do školy z pobytu v zahraničí   Místa s vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červená barva) nebo s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená barva)- viz www.mzv.cz  ...
pondělí 4. říjen 2021

Sběr papíru 5. října 2021

Vážení rodiče,   dne 5. října 2021 v úterý od 8.00 hodin bude probíhat sběr papíru. Kontejner na sběr bude přistaven na parkoviště u tělocvičny školy. Žáci přinesou předem...
čtvrtek 30. září 2021

Dne 27.9.2021 bude ředitelské volno.

Ředitel školy Mgr. Dalibor Dudek vyhlásil z organizačních důvodů ředitelské volno na pondělí 27.9.2021. Další den následuje státní svátek. Žáci se tedy vrací do školy ve středu...
pondělí 20. září 2021

Organizace školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 1. září 2021. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a...
pondělí 6. září 2021

Informace pro rodiče a žáky k testování antigenními testy

Informace pro rodiče a žáky k testování antigenními testy od 1. do 9. září Ochrana nosu a úst Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu...
pátek 27. srpen 2021

Informace pro budoucí prvňáčky 2021-2022

MILÍ PRVŇÁČCI, PRÁZDNINY JSOU ZA DVEŘMI, ŠKOLA JEŠTĚ DALEKO, PŘESTO SE NA VÁS JIŽ TĚŠÍ PANÍ UČITELKY I STARŠÍ SPOLUŽÁCI. TAKÉ VY SE JIŽ MŮŽETE TĚŠIT NA ZNÁMÉ TVÁŘE I...
středa 7. červenec 2021

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do první třídy ve školním roce 2021/2022

základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace Školní 2400/4, 251 01 Říčany Rozhodnutí o přijetí k základnímu  vzdělávání ČJ. 263/ZSLES/2021 základní...
pátek 30. duben 2021

GEOPARK ŘÍČANY OTEVÍRÁ

Od první květnové neděle až do konce června tedy otevíráme Geopark Říčany pro omezený počet návštěvníků. Podrobnosti k programu najdete na našem webu. Kupte si vstupenky včas...
čtvrtek 29. duben 2021

INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ PO 5., 7. A 9....

Vážení rodiče, Pročtěte si, prosím, pozorně přílohu tohoto e-mailu, obsahuje podrobné informace k povinnosti negativního testu na COVID-19 jako nutné podmínky účasti na zkouškách...
pátek 16. duben 2021

Informace o změnách v přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia

Vážení rodiče a žáci, chtěli bychom Vás informovat o posunutí termínů přijímacího řízení na pozdější termíny na základě rozhodnutí MŠMT: Upravené termíny – 1. kolo...
středa 17. březen 2021

Lesní hrátky se 3. ZŠ U Říčanského lesa

LESNÍ HRÁTKY SE 3. ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA   Vážení milovníci přírody a pohybu, s příchodem jarního počasí to mnohé z Vás jistě láká více ven. Okolí naší školy je...
pondělí 15. březen 2021

POSTUP PRO UMÍSTĚNÍ DĚTÍ DO URČENÉ ŠKOLY (IZS)

Rodiče, jejichž výčet profesí je uveden v nařízení vlády, resp. Nařízení hejtmanky Středočeského kraje, zadají požadavek přes svého zaměstnavatele, který zašle žádost o...
pondělí 1. březen 2021

Říčanské školy v době nouzového stavu

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a mimořádných vládních opatření dle usnesení vlády ČR č.212 ze dne 26.2.2021 a v souladu s rozhodnutím hejtmanky Středočeského kraje...
pondělí 1. březen 2021

K návratu žáků do škol

K návratu žáků do škol Žáci by se mohli postupně vracet do škol od února (pokud to epidemická situace dovolí), informoval ministr Blatný ve čtvrtek ČTK. V následujícím týdnu od...
pátek 22. leden 2021

Informace k formě výuky v průběhu ledna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol v období od 11. ledna do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10....
pátek 8. leden 2021

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOLY OD 30. LISTOPADU 2020

Informace k provozu škol a školských začízeníí, Opatření PES pro školství
sobota 21. listopad 2020

 

logolink op vvv ver barva czProjekt DIGI UČITEL, REG.Č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012351

 

Spolupracující škola:Univerzita J. E. PurkyněPartnerské instituce: