Hlavní událost

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 2023 – 2024

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY: 14. 4. 2023

V den podání žádosti (14. 4. 2023) je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí nabude právní moci.

Součástí zápisu je i osobní návštěva školy dítětem. V případě nemoci dítěte, postačí podání písemné žádosti zákonným zástupcem, nebo jeho zmocněncem v den zápisu 14. 4. 2023. 

S sebou nezapomeňte přinést:

1. Občanský průkaz zákonného zástupce

2. Rodný list dítěte

3. Potvrzení z evidence obyvatel a doklad užívacího práva k objektu, kde má dítě hlášen trvalý pobyt - v případě, že má dítě jiný trvalý pobyt než zákonný zástupce.

Možnosti podání žádosti k základnímu vzdělávání

  • elektronicky od 1. 3. 2023, nejpozději do 13. 4. 2023 (viz Návod na vyplnění elektronické žádosti) - https://skoly.ricany.cz/
  • přímo na místě (na dané škole) v den zápisu 14. 4. 2023

Přihlašování do školní družiny

  • Pro školní rok 2023 / 2024 je termín elektronického přihlašování:

1. března – 31. května 2023

Postup při přihlašování k docházce do ŠD

  • Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí do ŠD prostřednictvím elektronického systému, nejpozději 31. 5. 2023.
  • Ředitel školy ve správním řízení rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dítěte do ŠD.

Podrobně v přílohách:

Další aktuality

Den otevřených dveří

Termín: ve středu 5. dubna 2023 Čas: 09 – 16 hodin V souvislosti s blížícím se zápisem do prvních tříd (14. dubna 2023) je škola otevřena pro veřejnost.
čtvrtek 23. březen 2023

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, informuji...
čtvrtek 23. březen 2023

Volby do školské rady

Vážení rodiče, Školská rada je zřizovaná při každé základní škole, jejímž zřizovatelem je město Říčany (dále jen zřizovatel) podle ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb....
středa 22. březen 2023

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY: DODATEK – ZMĚNA

Na základě aktuálních informací Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) o velkém množství řešených odkladů školní docházky v souvislosti s malou socializací dětí po...
pátek 3. březen 2023

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY SE KONÁ 14. DUBNA 2023 OD 09.00 DO 17.00 HODIN

Kritéria zápisu ke shlédnutí zde
pátek 10. únor 2023

Upozornění rodičům a žákům k novým formám užívání návykových látek

Upozornění rodičům a žákům k novým formám užívání návykových látek 1) Kouření a vapování Dále bychom Vás rádi informovali o rizikovém chování kouření a vapování, které...
pátek 10. únor 2023

3. základní škola u Říčanského lesa vyhlašuje POPTÁVKU 6/2022 – nákup 4 notebooků a 2...

V přílohách další informace:   Poptávka   1 Specifikace předmětu poptávkového řízení 2 Seznam poddodavatelů 3 Čestné prohlášení o prokázání kvalifikace 4 Krycí list...
úterý 18. říjen 2022

Sběr papíru 19. října 2022

Vážení rodiče, dne 19. října  2022 ve středu od 8.00 hodin bude probíhat sběr papíru. Kontejner na sběr bude přistaven na parkoviště u tělocvičny školy. Žáci přinesou...
středa 12. říjen 2022

Ředitelské volno 18. listopadu 2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, informuji...
pátek 30. září 2022

Kroužky 2022-2023

Na kroužky, které budou probíhat v naší škole se můžete přihlásit zde:   https://www.krouzky.cz/?chosenRegion=1&chosenObvod=202&chosenSkola=339&chosenKrouzek=  
pondělí 12. září 2022

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU - Інформація про початок нового...

Milí rodiče a děti, školní rok zahájíme 1. září. Sejdeme se před školou v 8.15 h. Tento den škola končí po první vyučovací hodině, v 9:15 h. Děti s sebou nic...
pondělí 29. srpen 2022

SEZNAM PŘIJATÝCH UKRAJINSKÝCH ŽÁKŮ

https://1drv.ms/b/s!Ag-85rkS4kM9gnUV9lTg_9k1oHqk?e=gHY5Zm
čtvrtek 30. červen 2022

DRUŽINA - PŘIJATÍ UKRAJINŠTÍ ŽÁCI.

https://1drv.ms/b/s!Ag-85rkS4kM9gnNJVzO2TytTr7TX?e=CsfDGB
čtvrtek 30. červen 2022

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Č. 4/2022

NÁKUP INTERAKTIVNÍCH TABULÍ PRO 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLU U ŘÍČANSKÉHO LESA ŘÍČANY   https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004712/zakazka/531455
pátek 17. červen 2022

Organizace školního roku 2022/2023

Č.j.: MSMT-...
pondělí 13. červen 2022

VZMR 5 – Výmalba 3. základní škola u Říčanského lesa

3.základní škola u Říčanského lesa Říčany vyhlašuje výběrové řízení na výmalbu školy. Všechny důležité informace v přílohách:   Čestné prohlášení o prokázání...
čtvrtek 9. červen 2022

Повідомлення про спеціальний запис до початкової...

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)   zde zde zde
úterý 17. květen 2022

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁÍ - 1. TŘÍDA

viz příloha: Rozhodnutí o přijetí
pátek 6. květen 2022

ZUŠ Folklorika – talentové zkoušky

Upozorňujeme na možnost přihlásit se k talentovým zkouškám ZUŠ Folklorika, viz.  Základní umělecká škola Folklorika (zusfolklorika.cz) MgA. Josef Štefan, DiS. ředitel zuš...
pondělí 25. duben 2022

 

logolink op vvv ver barva czProjekt DIGI UČITEL, REG.Č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012351

 

Spolupracující škola:Univerzita J. E. PurkyněPartnerské instituce: