Září - Poznáváme nové kamarády

Nakresli kamaráda. Procházky v okolí školy. Sebepoznávací hry. Život v lese, lesní zvěř – poznáváme zvířata žijící v lese a houby. Vytváříme vlastní les na papírovou plachtu se znázorněním zvěře žijící v lese. Hádanky a kvízy na téma houby. „Gumičkiáda“ tvoření barevných náramků a zvířátek z gumiček. Můj prázdninový zážitek – výtvarná činnost.

Říjen - Barvy podzimu

Výrobky z přírodnin. Ztvárnění podzimu ve výtvarné výchove. Vycházky – změny v přírodě a její příprava na zimu. Tvoříme zvířátka a postavičky z přírodnin – z kaštanů, listí, dřívek. Malujeme barevné listy a poznáváme stromy. Výroba strašidel a masek na svátek Halloween.

Listopad - Výrobky pro radost

Bavíme se podle zájmu. Hlavolamy. Stavebnice. Výroba masek. Výrobky z různých materiálů (hlína, těsto, korálky, ubrousky apod.). Soutěž o nejlepší masku.

Prosinec - Vánoční pohoda

Výroba dárku a přáníček, vánoční zvyky a obyčeje, koledy, zimní radovánky. Vánoční den ve školním klubu pro děti. Zpíváme koledy. Výroba výrobků na Vánoční jarmark. Vánoční výzdoba školního klubu. Výroba vánočních ozdob.

Leden - Zimní nálada

Stavby a hry na sněhu. Příroda v zimě. Stopy zvířat. Zimní sporty. Zimní motivy ve výtvarné a pracovní výchově. Poznáváme stopy zvířat. Olympijské hry – malujeme zimní sporty. Oblíbený sport a sportovec, hádáme sporty.

Únor - Znám své město, okolí i vlast?

Kreslíme naše město, památky, hrady a zámky, které známe. Četba pověstí o říčansku. Hledání památek v ČR. Valentýnská přáníčka – Valentýnské tvoření.

Březen - Jarní probouzení

Práva zvířat. Den země. Velikonoční tradice, malování kraslic, velikonoční dekorace. Pozorování probouzející se přírody. Přírodovědná soutěž. Příprava na Velikonoční jarmark. Velikonoční výzdoba školního klubu. Malování jarních rostlin a květů. Poznávání rostlin – vědomostní soutěže.

Duben - Pohádky a my

Malujeme a poznáváme pohádky – soutěž. Dramatizace. Oblíbený pohádkový nebo seriálový hrdina. Písničky z pohádek a pohádkových muzikálu. Hádáme pohádkové postavy ve hře Kdo je kdo... . Pálení Čarodějnic – původ svátku, soutěž o nejlepší čarodějnici.

Květen - My a doprava

Vycházky – dopravní značky, chování na ulici, v dopravních prostředcích. Moje kolo. Kvízy, hlavolamy a hádanky s dopravní tématikou..... Výtvarná činnost – tvoření plánku či mapky města, ve kterém žijeme včetně dopravního značení. Soutěže v týmech na téma doprava.

Červen - Čas sportu a pohybu

Den dětí – zábavné soutěže. Pohybové hry, fotbal, vybíjená, petangue, netradiční sporty. Týmové soutěže. Povídání o prázdninách – výtvarná činnost.

Pravidelné měsíční činnosti

o Poučení o bezpečnosti před každou činností a akcí
o Dodržování správné hygieny, stolování, chování
o Didaktické hry, křížovky, rébusy, stolní a společenské hry, hlavolamy, stavebnice, deskové hry
o Hudebně – pohybové hry
o Výtvarné a rukodělné dílny
o Čtenářská okénka – práce s knihou, časopisy, encyklopedie, atlasy
o Využívání tělocvičny a školního hřiště ve vyhrazených hodinách
o Pravidelný pobyt venku (sportovní, turistická a přírodovědná činnost, dopravní výchova