Škola

Dobrou školu nelze vytvářet bez spokojených, kvalifikovaných a angažovaných zaměstnanců. Snahou je získávat kvalitní pedagogy, pro které případná mimoškolní činnost není mimořádnou zátěží a rodičovská veřejnost je bude znát a důvěřovat jim. Věk zde není handicapujícím faktorem, což platí jak pro mladé, tak pro pedagogy s dlouholetou praxí. Pojem kvalifikovaný pedagog znamená: se zájmem o svůj další rozvoj, schopný naučit, zaujmout žáky a získat si jejich respekt. Hlavním úkolem v této oblasti je vybudovat spolupracující tým učitelů, který se snaží o rozvoj a růst školy a uvědomuje si vlastní zodpovědnost za její profil.

Odbornost učitelů

Úspěšné pokračování ve studiu na středních školách zaručuje vysoká odbornost pedagogů. Máme téměř 100% aprobovanost vyučovaných předmětů. Naši učitelé se dále vzdělávají v nejrůznějších oblastech, seznamují se s novými metodami výuky a ztotožňují se se změnami, které jsou potřebné pro zajištění kvalitního a moderního vyučování, v němž je kladen důraz na získávání klíčových kompetencí žáků. Učitelé pracují v ročníkových sekcích, kde konzultují metody výuky, využívání učebních pomůcek a individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení.