Hlavní událost

Zápis bude nově probíhat v týdnu od 3. do 9. dubna 2020

BEZ DĚTÍ

 

Elektronický systém pro zápis údajů: https://skoly.ricany.cz

 

Při přijímacím řízení budou děti přijímány podle stanovených postupových kritérií v tomto pořadí:

1.    děti s trvalým pobytem v Říčanech, které bydlí ve školském spádovém obvodu školy

2.    v případě volné kapacity školy ostatní děti z jiných spádových oblastí města Říčan

3.    v případě volné kapacity školy, děti z nespádových oblastí

 

Školské spádové obvody jednotlivých škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Říčany č. 7/2016

Poznámky:

 • rozhodující je vždy trvalý pobyt dítěte
 • pokud má dítě trvalý pobyt jiné než zákonní zástupci, předloží zákonný zástupce u zápisu  doklad z evidence obyvatel, v němž je uveden trvalý pobyt dítěte

 

Jak bude zápis probíhat?

 • Zákonný zástupce vyplní přihlášku k povinnému vzdělávání a zápisový lístek v elektronickém systému (do 3. 4. 2020)
 • Pokud má zákonný zástupce zřízený elektronický podpis, může podepsanou přihlášku zaslat e-mailem řediteli školy (v týdnu od 3. do 9. 4. 2020)
 • Pokud má zákonný zástupce datovou schránku, může přihlášku zaslat řediteli školy datovou schránkou (v týdnu od 3. do 9. 4. 2020)
 • Pokud nemá zákonný zástupce elektronický podpis ani datovou schránku, bude postupovat podle těchto pravidel:

Pravidla pro osobní návštěvu školy - předání přihlášky - v rámci zápisu dítěte k povinné školní docházce (v týdnu od 3. do 9. 4. 2020):

 • V elektronickém systému si zaregistrovat den a čas, kdy se můžete do školy osobně dostavit (připravujeme - registrace bude dostupná nejpozději v pátek 27. 3. 2020)
 • V uvedený den se dostavit přesně na čas do budovy školy (v ochranné roušce, čekající budou v rozestupech)
 • Přítomnému pracovníkovi školy předložit přihlášku ke školní docházce a do školní družiny
 • Ke kontrole předložit dále rodný list dítěte a občanský průkaz
 • Pracovník školy přihlášku zkontroluje, vytiskne a zákonný zástupce podepíše
 • Okamžitě poté zákonný zástupce školu opustí  

Školy budou zabezpečeny tak, aby se nevyskytovalo v jednom prostoru víc než 10 osob, pracovníci budou v ochranných prostředcích (rouška, rukavice). Škola bude řádně vydezinfikovaná.

Správní řízení započne dnem 9. dubna 2020. Do jednoho měsíce rozhodne ředitel školy o přijetí či nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Veškeré informace získáte na webových stránkách základní školy, na webu města Říčany nebo v systému elektronického zápisu.

Nahlížení do spisu:

Účastníkům zápisu (správního řízení) je dána možnost nahlížení do spisu, vyjadřování se k podkladům rozhodnutí. Vzhledem k mimořádné situaci (COVID 19) lze toto po předchozí domluvě (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo (+420) 323 666 555 v čase úředních hodin denně 09.00 až 11.00 hodin)

KRITÉRIA ZÁPISU

 

Základní školy zřizované městem Říčany:

1.základní škola Masarykovo náměstí Říčany; https://www.zs-ricany.cz/
2.základní škola Bezručova Říčany; https://www.2zsricany.cz/
3.základní škola U Říčanského lesa Říčany; https://www.zs.ricany.cz/
4.základní škola Nerudova Říčany; https://4zs.ricany.cz/

Mgr. Dudek Dalibor

ředitel