Hlavní událost

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

 

Zápis do první třídy se uskuteční v týdnu od 7. do 9. dubna 2021. Bližší informace budou vkládány aktuálně v souvislosti s epidemiologickou situací.

 

Informace k zápisu

Naleznete na: https://skoly.ricany.cz

Kritéria přijetí – kritéria vycházejí z registru evidence a především z nemožnosti školy přijímat jakékoli jiné žáky než ty, kteří prokazatelně s rodiči bydlí ve spádové oblasti školy:

Kritéria přijetí (ricany.cz)

Kritéria přijetí - zápis do 1. třídy - 3.ZŠ u Říčanského lesa

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ZISKU BODŮ ZA ZÁPIS DO ŠKOLY

ON-LINE PROHLÍDKA ŠKOLY