1. 9. 2016
všichni žáci od 8.30 do 9.15
 
2. 9. 2016
žáci 1. stupně (včetně prvních tříd) od 8.30 do 12.10
žáci 2. stupně od 8.30 do 13.05
 
od 5. do 9. 9. 2016
výuka probíhá dle stanoveného počtu hodin v rozvrhu, nekoná se ještě odpolední výuka