Petice proti propojení Pražského okruhu přes Černokosteleckou ulici

 

Petiční výbor proti propojení Pražského okruhu přes Černokosteleckou ul., dále přes Mejto na křižovatku U Křížku v Pacově se obrátil na naši školu s žádostí.

Toto propojení a následná přeložka 101, tj. Říčanské, je velkým nebezpečím nejen pro Pacov, ale i pro Říčany. Nejlépe je to vidět na přiložené situaci, kde je zakreslen Pražský okruh, sjezd na Černokosteleckou a dále na Říčanskou do zastavěného území obce Pacov na nejužší místo Říčanské, křižovatku U Křížku, kterou nikdo neřeší. Není to hrozba jen pro Pacov, ale i pro Říčany, neboť sjezd z okruhu na Černokosteleckou zatíží tuto komunikaci minimálně dvojnásobně.

Proto se na školu obrací s žádostí o zajištění podpisů na petiční arch. Petice a situace jsou přílohou tohoto sdělení. Podpisové archy jsou pro zájemce k dispozici také v naší škole u hlavního a družinového vchodu do 10.3. Petice bude i na webu města, podpisy jsou zapotřebí přímo na archy. Podmínkou není trvalý pobyt v Říčanech.

 

petice

situace k petici