Pozvánka: Dejme dětem šanci projevit své nadání

Pod stejným názvem připravila ZŠ u Říčanského lesa setkání rodičů i školáků s ředitelkou Společnosti pro talent a nadání PhDr. Evou Vondrákovou.

Ve škole klademe důraz na rozvoj nadání dětí. Inkluze, o které se nyní často hovoří v souvislosti se společným vzděláváním většiny dětí „pod jednou střechou“, totiž zdaleka není pouze tématem zahrnujícím děti s různými handicapy. Velkým tématem je nadání dětí, jeho rozpoznání a prostor ve školním prostředí pro jeho rozvíjení. V souvislosti s tím spolupracujeme se Společností pro talent a nadání na vytváření oblastí rozvoje nadání na naší škole.

Jak pohlížet na nadání? Když je dítě v určité činnosti lepší, než ostatní, je činností zaujaté, a pokud zároveň oplývá tvůrčím duchem, lze jej považovat za talentované. Jinými slovy, nadání lze chápat jako výslednici kreativity, schopnosti a angažovanosti v úkolu. Škola musí být již ze své podstaty oním kreativním prostředím, které dětem nabídne zároveň možnost projevit se.

Jednou z konkrétních podob spolupráce je komunikace s rodiči a žáky nad tématem nadání. První setkání se uskuteční v úterý 15. března v posluchárně naší školy v čase 16 až 17 hodin. PhDr. Eva Vondráková a ředitel školy zvou srdečně žáky, rodiče a širší veřejnost.