OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

15.02.2016 od 10:30

Kategorie: I.A – 6. a 7. roč., I.B – 8. a 9. roč.

-     Poslech s porozuměním

-     Čtení s porozuměním

-     Didaktický test

-     Konverzace na zadané téma

!!!ZÁJEMCI SE ZAPÍŠÍ U SVÝCH UČITELŮ AJ!!!