Zápis do první třídy – zbývá několik volných míst

Vážení rodiče,

abychom využili zcela kapacitu školy, rozdělíme ve čtvrtek 10. 3. mezi 27 zbývajících zájemců několik volných míst.

V rámci říčanských škol nastal po zápisu určitý pohyb daný kapacitními možnostmi; ještě do středy čekáme, zda k nám doputuje někdo z Říčan, pro kterého nezbylo místo na škole, kam to má blíže. Ve čtvrtek budeme o několik zbývajících míst losovat mezi zájemci mimo trvalé bydliště v Říčanech (žádné řešení není nejlepší; losování je doporučeným postupem ombudsmanky).

Mezi dětmi jsou také dvojčata, zde bude platit následující – vylosováním jednoho budou přijata obě, nikoli však, bude-li vylosováno jako poslední; v takovém případě nebude přijato ani jedno z dvojčat a losuje se další jméno.

Na losování dohlédnou za zřizovatele místostarostka pro školství a kulturu Mgr. Hana Špačková, vedoucí odboru školství a kultury Mgr. Petr Dušek a vedoucí právního odboru JUDr. Eliška Špoková. Za Školskou radu bude přítomna paní Marie Pasečná.

Losování proběhne ve čtvrtek 10. 3. v 9 hodin v posluchárně naší školy. Účast na losování je pro rodiče zapisovaných dětí možná. Těm, kdo nebudou vylosováni, bude v pátek 11. 3. odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

dopis o losování - viz příloha