Spolupracující škola Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Naše škola podepsala dne 25. 2.2016 smlouvu o spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Na škole budou realizovány praxe studentů bakalářských a magisterských oborů pod odborným vedením našimi pedagogy. Budeme se navzájem informovat o významných akcích, které na školách probíhají vč. oblasti pedagogických věd, a to formou seminářů, workshopů a přístupu k metodickým materiálům.

Učitelé se budou podílet odbornými konzultacemi na realizaci bakalářských a diplomových prací studentů a na projektech, které studenti realizují.

odkaz najdete zde