Elektronická přihláška do 1. třídy v Říčanech nově

12. února 2016 proběhne ve všech základních školách, jejichž zřizovatelem je město Říčany, zápis dětí do 1. ročníku. Základní školy se již nyní na tuto událost pilně připravují. V letošním roce přicházíme s novinkou pro rodiče, která má za úkol zpříjemnit, zjednodušit a zrychlit samotný zápis v každé škole.

Podobně, jako existuje již několik let forma elektronického zápisu do říčanských mateřských škol, zavádíme podobnou možnost pro rodiče i při zápisu do 1. ročníku základních škol.

Rodiče elektronicky a v předstihu zapíší všechny potřebné údaje do přihlášky ke školnímu vzdělávání v klidu a z pohodlí domova. 12. února 2016 se pak dostaví se svými dětmi do příslušné školy, kde budou údaje jen překontrolovány a všichni se mohou plně soustředit na samotného budoucího prvňáčka a jeho výkony. Věříme, že rodičovská veřejnost tuto technickou a časovou pomoc uvítá a využije.

Elektronický systém mimo jiné každému rodiči napoví, do které školy podle spádové oblasti (dle adresy trvalého bydliště) patří a umožní mu zapsat potřebné údaje do vybrané školy. Najdete zde všechny další potřebné informace k zápisu.

Prosíme, sledujte webové stránky města (www.ricany.cz) nebo stránky jednotlivých základních škol. Elektronický systém i s návodem, jak postupovat, bude spuštěn ve třetí dekádě ledna 2016 a bude otevřen až do samotného zápisu.

Mgr. Hana Špačková, místostarostka