Žákovské zastupitelstvo (Město Říčany)

-          Pravidelně jednou za měsíc se účastní jednání žákovského zastupitelstva na městském úřadě

-          Podílí se na přípravě a organizaci městských kulturních a jiných akcí pořádaných městem

-          Seznamuje se s životem a prací skutečných zastupitelů

-          O dění na žákovském zastupitelstvu informuje školu a spolužáky

-          Spolurozhoduje o přidělených finančních prostředcích žákovského zastupitelstva (cca 100 000,- Kč)

-          Spoluorganizuje vlastní aktivity žákovského zastupitelstva (např. sportovní turnaj školy apod.)

-          Je komunikativní, má schopnost zaujmout kolektiv, umí vyjadřovat své názory.