Termíny jsou takto plánovány, mohou se v průběhu školního roku měnit.

X.                                           

10.10.             BAREVNÝ DEN                                                                

20.10. 09:15 – 12:00                       DOPRAVNÍ VÝCHOVA 4.A                    

21.10.  09:15 – 12:00                      DOPRAVNÍ VÝCHOVA 4.B                    

24.10.  09:15 – 12:00                      DOPRAVNÍ VÝCHOVA 4.C                                                                         

26. – 28.10.   PODZIMNÍ PRÁZDNINY                                                 

31.10.             DRAKIÁDA                                                            

XI.

2.11.   7:50    TŘÍDNICKÁ HODINA 5. – 9.ROČNÍKŮ                        

2.11.   16:30  LAMPIONOVÝ PRŮVOD                                                

7. – 16.11.     KONZULTACE VE TŘECH (1., 4., 5.ROČ.)                             

10.11.             PREVENCE – CHODEC (2. ROČ.)                                          

14.11.             PREVENCE – CHODEC (2. ROČ.)                                          

21. – 2.12.     KONZULTACE VE TŘECH (2. a 3.ROČ.)                                

17.11.             STÁTNÍ SVÁTEK                                                              

22.11. 12:00  UZAVŘENÍ KLASIFIKACE                                                                     

23.11. 17:00  TŘÍDNÍ SCHŮZKY – 6. – 9.ROČ.                                              

30.11.             ČTENÁŘSKÝ KLUB                                                        

30.11. 17:00  KAVÁRNA PRO RODIČE                                               

30.11. 8:00    SBĚR PAPÍRU, HLINÍKU, POMERANČOVÉ KŮRY (EKOTÝM)    

30.11.             TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA SŠ TALENTOVOU ZKOUŠKOU

XII.

9.12.   16:30  VÁNOČNÍ DÍLNY                                                  

12.12. 7:45    TŘÍDNICKÉ HODINY 6.-9.ROČ.                                    

12. – 14.12.   PROJEKTOVÁ VÝUKA                                                   

15.12.             DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ + VÁNOČNÍ JARMARK                      

16.12.             PISÁLKŮV SVÁTEK                                                        

22. 12.                       VÁNOČNÍ BESÍDKY + PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT             

23. 12. – 3. 1.            VÁNOČNÍ PRÁZDNINY                                                  

I.                                          

9.1.                 PĚVECKÁ SOUTĚŽ DO – RE – MI                                           

24.1.               TERMÍN PRO UZAVŘENÍ KLASIFIKACE                                           

26.1.               DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

31.1.               PŘEDÁNÍ VÝPISU VYSVĚDČENÍ                                           

31.1.               TERMÍN PRO ZAPLACENÍ ŠD/ŠK                                           

II.

3.2.                 POLOLETNÍ PRÁZDNINY                                                          

13. – 19. 2.    JARNÍ PRÁZDNINY                                                         

15.2. 15:00    MASOPUSTNÍ KARNEVAL                                                             

III.

16.3.               TURNAJ PŘEHAZOVANÁ DÍVKY (6.+7, 8.+9. ROČ.)           

                        TURNAJ SÁLOVÁ KOPANÁ CHLAPCI (8.+9. ROČ.)            

27. – 7.4.       KONZULTACE VE TŘECH ( 1., 4. A 5.ROČ.)

8:00-16:00                PĚVECKÁ SOUTĚŽ                                                                             

IV.

3. – 7.4.          NOC S ANDERESENEM, SPANÍ VE ŠKOLE  - ZÁJEMCI

13. – 14.4.     VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY                                         

10. – 21.4.     KONZULTACE VE TŘECH – 2. A 3.ROČ.                   

17.4.   8:00    SBĚR HLINÍKU, PAPÍRU  A POMERANČOVÉ KŮRY          

25.4.               UZAVŘENÍ KLASIFIKACE                                                         

            9:00-12:00     ZÁZRAKY PŘÍRODY ŘÍČANSKA                                            

26.4.   17:00  TŘÍDNÍ SCHŮZKY – 1. – 4.ROČ.                                                          

27.4.   17:00  TŘÍDNÍ SCHŮZKY – 5. – 9.ROČ.                                              

28.4.               REJ ČARODĚJNIC                                                                           

V.       

9.5.                 BRANNÝ DEN                                                                  

11.5.               HISTORICKÝ FOTOKVÍZ                                                

23. 5.  15:30  ŠKOLA NANEČISTO                                                       

22. – 26.5.     ŠKOLA V PŘÍRODĚ 5. – 9.ROČ.                                   

29. 5. – 2.6.   ŠKOLA V PŘÍRODĚ 1. – 4.ROČ.                                   

31.5.   8:30    PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY                                      

VI.

1.6.                  DEN DĚTÍ   

8. – 9.6.          OBHAJOBY ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ                              

12. – 16.6.     PROJEKT EDISON                                                                      

20.6.   12:00  UZAVŘENÍ KLASIFIKACE                                                                     

26.6.               SLAVNOSTI UČENÍ                                                         

30.6.               PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ                                          

                        CAMBRIDGE CERTIFIKACE