Model a možnosti participativního rozpočtování žáky naší školy výrazně oslovily. Jde vlastně o praktický proces výuky, kdy žáci mají příležitost podílet se na přímém zapojení do fungování školy a demokraticky rozhodnout. Projekt, ve kterém sami žáci rozhodnou o částce 20.000,- napomůže ve svém důsledku rozvoji jejich kompetencí pro praktický život. V rámci projektu se věnují stanovování priorit a upřednostňování určité věci, delegován pravomoci, prosazování názoru, záměru a hlasování.

Jak jsme s projektem daleko? Žáci zvolili témata a konkretizovali je. Proběhlo setkávání nad tématy a delegovaní zástupci se k nim vyjadřovali. Některá z témat zvolili hlasováním. Volba proběhla na základě zájmu o určité téma; část námětů byla vyřazena také z důvodu finančního nebo organizačního. Nicméně i nezvolená témata jsou pro školu cenná, neboť jasně ukazují, o čem žáci přemýšlejí (např. školní hřiště).

Která témata uspěla?

  • Herní aktivity na chodby školy
  • Klidová zóna na chodbě
  • Školní knihovna
  • Školní park (keře, květiny)
  • Data projektory
  • Akvária

Nyní je před žáky týden pro kampaň, propagaci, reklamu úspěšných návrhů. Následně za podpory D21 proběhne v závěru měsíce (26. až 27. září) hlasování.

Závěrem se sluší poděkovat Městu Říčany za zabezpečení finanční stránky projektu.