Co si počít s nadáním dětí?

Dne 15. března se na naší škole uskutečnilo setkání s PhDr. Evou Vondrákovou, předsedkyní Společnosti pro talent a nadání (součást Evropské rady pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj a Světové rady pro nadané a talentované děti).

Přítomní učitelé a rodiče měli možnost promýšlet možnosti podpory nadání v naší škole. Jaká aktuální témata a úkoly jsou před námi?

PhDr. Eva Vondráková nabídla škole prakticky orientované kluby pro rodiče a učitele zaměřené na výchovu a vzdělávání nadaných dětí.

Ve škole vnímáme jako potřebné zaměřit další vzdělávání pedagogů právě v oblasti podpory nadání dětí; soustředíme se na kurzy realizované odborníky v této oblasti.

Klasičtěji zaměřenou výuku budeme více obohacovat o dobrovolná „bonusová“ témata, která mohou oslovit nadanější děti. Rovněž nabídneme dětem možnost střetávat se napříč ročníky nad oblastmi svého zájmu a talentu.

Pro příští školní rok výrazně obohatíme program školního klubu o Programy pro bystré a zvídavé. Náplní bude zábavná a herní činnost vedoucí k rozvoji rozumových předpokladů dětí, týmové hry, exkurze a tvůrčí dílny na nejrůznější témata realizovaná učiteli i rodiči. Program bude pro všechny děti ochotné rozšiřovat si obzory všemi směry.

Zájemce o více informací odkazuji na podnětné texty PhDr. Evy Vondrákové Nadané děti a možnosti jejich rozvoje a Integrace, inkluze a zákonitosti ve vzdělávání nadaných na stránkách http://www.talent-nadani.cz/.

Mgr. Dalibor Dudek

 

foto zde