Děti dodatečně přijaté do 1. ročníku školního roku 2016/2017 ke dni 11. 3.

Ředitel školy rozhodl, že uchazeč pod níže uvedeným registračním číslem se v souvislosti s několika volnými místy od školního roku 2016/2017 dodatečně přijímá k základnímu vzdělávání v Základní škole u Říčanského lesa, Školní 2400/4, Říčany:

 141; 798; 833; 942; 943

Budoucí žáci pod dvěma registračními čísly, jsou žáci spádoví, kteří se dostavili dodatečně k zápisu poté, co nebyli přijati v další škole v Říčanech. Další tři žáci byli dne 10. 3. 2016 vylosováni z celkového počtu 27 dětí z okolí Říčan. Nyní jsme zcela naplnili kapacitu 630 žáků školy.

 

Dodatečné rozhodnutí o přijetí - viz příloha