Termín konání: NEDĚLE 24. LEDNA 2016 ve 14 hodin

Místo: Komenského náměstí

PRAVIDLA A BEZPEČNOST

Městská policie vykonává dohled nad chodem a bezpečností akce. Akci moderuje, koordinuje týmy a je rozhodčím:

● Svolání žáků a studentů (všech dětí) z města Říčany.
● Vymezení prostoru čárou.
● 2 týmy, které jsou označeny barevnými páskami- červená a modrá. Pásky se umístí na paže.
● Tým Radošovice X Říčany
● Kategorie a) do 10 let
                      b) od 11 let

● Každý účastník je povinen mít brýle (lyžařské, sluneční), čepici nebo helmu, rukavice.
● Každý účastník je povinen ctít pravidla soutěže a rozhodnutí rozhodčího.
● Cílem koulovačky je zahnat soupeře za dělící čáru a sportovní vyžití dětí v zimním období.

Zajištění teplých nápojů během soutěžení.
Fotograf.
Během akce hraje hudební podkres na vytvoření příjemné atmosféry.
Prodej merchandisingu z infocentra Ladova kraje.

Žákovské zastupitelstvo města Říčany