Přijímací zkouška bude 7. května od 8:30 v budově školy.

Obsah zkoušky:

- poslech s porozuměním

- čtení s porozuměním

- didaktický test

- rozhovor

Termín odevzdání přihlášky spolu s kopií vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku doručte na adresu školy do 30. dubna 2019. Přihlášku lze zde stáhnout nebo vyzvednou v kanceláři školy. O zařazení žáka/žákyně rozhoduje ředitel školy na základě výsledku přijímací zkoušky, známek za 1. pololetí 5. třídy a kapacitních možností školy

 

INFORMACE: Mgr. Zuzana Pokorná, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 605 854 366

-------------------------------------------------------------------------------------------

 
Informace k jazykové třídě


Přihláška k přijímacímu řízení do jazykové třídy

Informace k přijímacímu řízení do jazykové třídy

 

 

 

Jestli zvažujete odklad, je vhodné požádat o vyšetření na poradně v dostatečném předstihu před zápisem.

Pokud se rozhodnete požádat o odklad, musí dítě povinně nastoupit na předškolní vzdělávání buď do mateřské školy, nebo do přípravné třídy na základní škole. Nově je totiž v platnosti nařízení, které stanovuje, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

Vzhledem k počtu spádových dětí (již nyní přes 100) nebudeme mít prostorovou možnost pro otevření přípravné třídy.

Jiné děti, než ty které spádově příslušejí naší škole, nebudeme mít možnost přijmout. Jsme limitováni celkovou kapacitou školy.

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, informuji o tom, že ze závažných organizačních důvodů bude:

v pondělí 16. listopadu 2015 vyhlášeno ředitelské volno.

V době ředitelského volna nebude zajištěno zájmové vzdělávání ve školním klubu a ve školní družině, nebudou probíhat kroužky.

Hlasování ZŠ U Říčanského lesa

Žákům IV. až IX. třídy byl předložen seznam všech kázeňských přestupků. Měli přidělit kladný hlas těm přestupkům, které mají být trestány napomenutím nebo důtkou, a záporný hlas těm přestupkům, které by takto trestány být neměly. Žáci měli možnost rozdat 8 kladných a 4 záporné
hlasy. Platilo přitom pravidlo, že za jeden záporný hlas museli rozdat dva kladné hlasy.
Hlasování se zúčastnilo 238 žáků a 8 učitelů a proběhlo v rámci jedné vyučovací hodiny. Žáci svůj názor vyjadřovali anonymně na připravený papírový hlasovací lístek.
Předmětem tohoto dokumentu je prezentace výsledků tohoto hlasování - jak žáci a učitelé seřadili kázeňské přestupky - a související analýza získaných dat.

Doplňovací volba člena školské rady při Základní škole u Říčanského lesa, Školní 2400/4, Říčany, okres Praha – východ

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat na doplňovací volbu člena Školské rady ZŠ u Říčanského lesa z řad rodičů. Volba se uskuteční 24. 9. 2015 v časech: 07:00 – 08:30 a 12:00 – 17:00 v prostorách hlavního vchodu. Volební lístky budou připraveny na místě.

Volit můžete jednoho člena z následujících kandidátů:

  1. Horák Jindřich, Ing.
  2. Pasečná Marie
  3. Šebesta Milan, Ing.

Předem Vám děkujeme za účast.