VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 – 2017 OTEVÍRÁME:

        1.Třídy s běžným vzdělávacím programem Krok za krokem (anglický jazyk od 1. třídy v možné návaznosti na jazykově zaměřenou třídu od 6. ročníku)

        2.Přípravnou třídu (usnadní vstup do první třídy především dětem s odkladem školní docházky)

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO BĚŽNÉ TŘÍDY:

        1.Spádovost daná vyhláškou města Říčany

        2.Při nenaplnění kapacity v souvislosti se spádovostí - ostatní děti s trvalým pobytem v Říčanech

        3.V případě dále volných míst – ostatní děti bez trvalého bydliště v Říčanech 

TERMÍN ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY:

12. ÚNOR 2016

od 9 do 17 hodin

„Den otevřených dveří v souvislosti se zápisem do 1. tříd proběhne 21. ledna 2016.“