Vážení rodiče, milí žáci,

šestý ročník nabízí žákům naší školy následující možnosti: výběr skupiny s rozšířeným anglickým jazykem, přírodovědným zaměřením a IT zaměřením. MŠMT snížilo výrazně počty vyučovaných hodin škol (např. u naší školy se jedná o 50 hodin) prostřednictvím tzv. PHMax. Díky této skutečnosti již nebudeme schopni ročník dělit na více skupin, než je počet tříd.  Přesto jsme se rozhodli prohloubenou výuku v těchto oblastech zachovat.

Jsme přesvědčeni o tom, že nabízet pestrý program ve větší hloubce všem, kdo mají zájem, případně mají talent a nadání, dává smysl. Na konci měsíce května budou žáci na základě doporučení pedagogických pracovníků a své motivace rozděleni do skupin. Vzhledem k počtu žáků ve skupinách není v letošním roce prostor pro přijímání dětí z okolních škol. V případě většího počtu žáků (čekáme, kolik žáků úspěšně složí zkoušku na víceletá gymnázia) bychom konali rozřazovací test.

  • Anglická skupina si nadále zachovává ambiciózní cíl dovést část dětí k dosažení úrovně B1 (Cambridge certifikát PET, což odpovídá nynější požadované maturitní úrovni angličtiny). Zapojujeme žáky do akce EDISON (týdenní působení zahraničních vysokoškoláků ve výuce) s možností ubytování zahraničního studenta v rodině; zveme anglickou divadelní společnost, která nabízí představení v anglickém jazyce; zveme cizince do výuky; žáci dělají projekty v anglickém jazyce. Konverzaci vyučuje rodilý mluvčí. To vše ale již nikoli v menší skupině, bohužel s menším prostorem pro individuální péči.
  • Přírodovědná skupina má nadále za cíl na konci 9. ročníku dosáhnout úrovně Open Inquiry-based Science Education, tedy osvojení postupů nezávislého, kritického a kreativního badatelského myšlení, které je nutnou součástí profesního uplatnění v mnoha sektorech společnosti 21. století. Žáci budou schopni připravit práci na úrovni SOČ (středoškolské odborné činnosti). Budou pracovat v odborné laboratoři, arboretu i venkovní učebně se zimní zahradou. Žáky čekají exkurze, besedy, osobní přístup v rozvoji přirozeného talentu a nadání. To vše ale již nikoli v menší skupině, bohužel s menším prostorem pro individuální péči.
  • IT skupina má za cíl nadále otevírat vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií, zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi, rozvíjet informatické myšlení. Porozumět algoritmizaci, programování, informacím, strukturám dat a grafům, robotice. Žáci budou pracovat s řadou moderních digitálních pomůcek, navštěvovat odborná pracoviště. To vše ale již nikoli v menší skupině, bohužel s menším prostorem pro individuální péči.