Vážení rodiče,

také naše škola se připojila k plánované stávce 27. 11. 2023. Proč jsme se tak rozhodli, přestože víme, že stávka vám mnohým způsobí komplikace? Protože důsledky navrhovaných úsporných opatření od následujícího školního roku zkomplikují kvalitu výuky a chod školy.

Např. výuku jazyků, ale na druhém stupni také část odborných předmětů, realizujeme v menších skupinách. To umožňuje individuální přístup. Žáci se tak dostávají ve znalostech i dovednostech mnohem dál. Dělení do menších skupin se, bohužel, vzhledem k úsporným opatřením, budeme nuceni z nemalé části vzdát. Bezesporu tak dojde k ohrožení kvality výuky.

Před lety školy přijaly inkluzívní opatření, pro které je mnohdy ve třídách nezbytný asistent pedagoga. Nyní bychom měli přijmout fakt, že těchto asistentů bude méně. Přičemž dětí ve třídách neubyde, mnohde spíše naopak. Toto ve svém důsledku může ohrozit nejen společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také čas, který učitel věnuje jednotlivým dětem.

Přitom ve stejné době se přistupuje k razantnímu omezení odkladů školní docházky.

Třídy, ale i družinová oddělení bychom vzhledem k plánovaným opatřením byli nuceni naplňovat do maximálního počtu dětí.  Např. všechna družinová oddělení bez ohledu na třídní klima doplňovaná až do počtu třiceti dětí.

Důsledky opatření také znatelně omezí možnost nákupu pomůcek do výuky a učebnic.

Snížení počtu finančních prostředků bude znamenat také méně nepedagogických pracovníků; ti jsou pro provoz školy nepostradatelní.

Když položíme na misky vah plánované finanční škrty a jejich důsledky oproti jednomu dni, kdy bezesporu komplikujeme provoz rodin našich žáků, jsme přesvědčeni v naprosté většině o správnosti takového rozhodnutí.

V den stávky 27. 11. 2023 nejsme schopni zajistit provoz, proto jej zcela přerušujeme.

Mgr. Dalibor Dudek

ředitel školy