Vážení rodiče,

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil na pondělí 27.11.2023 jednodenní výstražnou stávku. Právo na stávku je zakotveno v článku 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Jaké situace ohledně stávky mohou nastat?

  1. Škola bude v běžném provozu (Ke stávce se přihlásí málo nebo žádní zaměstnanci.)
  2. Škola bude v omezeném provozu (Počet nestávkujících zaměstnanců umožní např. dohled nad žáky.)
  3. Škola nebude v provozu. (Ke stávce se připojí všichni nebo velké množství zaměstnanců.) Nestávkujícím zaměstnancům stanovuje náplň práce ředitel školy (pokud není škola v provozu, nemohou nestávkující zaměstnanci, natož stávkující zaměstnanci, dohlížet nad Vašimi dětmi).

Kdy se dozvíme konkrétní variantu?

Ředitelé říčanských škol se dohodli se zřizovatel na informování zákonným zástupcům dne 22. 11. 2023.

Co je smyslem plánované stávky?

Pro Vaši informaci cílem je zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek financí by nepochybně vedl ke snížení počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na anglické, IT i přírodovědné skupiny, v nichž je vzdělávání efektivnější. Dalším nebezpečím pro snížení kvality vzdělávání je zvyšování počtu žáků ve třídách, což výrazně může omezit možnosti individuálního přístupu k žákům v podmínkách společného vzdělávání. Došlo by nejen ke snížení počtu pedagogických pracovníků, ale také k poklesu výše platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů. Plánované hrazení dávek v nemoci z prostředků na platy omezí možnosti vedení školy naplnit přislíbené zvýšení platů učitelů.

Mgr. Dalibor Dudek, ředitel školy