Ve čtvrtek 19. října 2023 od 8.00 do 12.00 bude probíhat SBĚR PAPÍRU . Kontejner bude přistaven z boku školy. Žáci si nosí již předem zvážený sběr. Množství přineseného papíru hlásí svému třídnímu učiteli/ce. Třídní učitel/ka sečte veškeré množství přineseného papíru ve své třídě a výsledné množství za svou třídu mi pošle. Bude se soutěžit, která třída přinese nejvíc a první tři třídy budou odměněny.