3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace se zapojila do výzvy MAS Říčansko č.7 vyhlášené v souladu s Programem rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Malé projekty na podporu rozvoje a kvality života na Říčansku). Projekt s názvem Vybavení kmenových učeben interaktivními tabulemi 3. ZŠ Říčany (č. projektu 22/007/19210/120/051/004219). Díky realizaci tohoto projektu základní škola disponuje novou infrastrukturou kmenových učeben.

Číslo operace: 19.2.1

Název operace: Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Říčansko o.p.s.

logo leader prv 1024x127