3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace zahájila 1. 7. 2023 realizaci projektu III. ZŠ Říčany šablony OP JAK (reg. č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0005416). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:

  • Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy
  • Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

1. Školní asistent ZŠ

2. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

3. Školní speciální pedagog ZŠ

4. Školní psycholog ZŠ

5. Kariérový poradce ZŠ

6. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

7. Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

8. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

9. Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE