Školské radě při naší škole končí volební období 18. 9. 2023.

Do následující školské rady jmenovalo město Říčany své členy v pořadí:

  1. Mgr. Soňa Mikešová,
  2. Ing. Monika Žilková
  3. Mgr. Hana Špačková.

Volba členů z řad zákonných zástupců žáků přinesla následující výsledek:

  1. Mgr. Martina Pečínková, Ph.D.
  2. Irena Smolíková,
  3. Ing. Kateřina Brunerová.

Pedagogové rozhodli volbou o svých členech takto:

  1. Mgr. Markéta Holanová,
  2. Bc. Pavel Svojan,
  3. Mgr. Vojtěch Vytiska.

Kompletní výsledky voleb viz příloha.

 

Zápis o provedení voleb do Školské rady