Ředitel školy v souladu s Volebním řádem do školských rad základních škol zřizovaných městem Říčany čl. 6 a 8 zveřejňuje kandidátní listiny zákonných zástupců do školské rady při 3. ZŠ u Říčanského lesa Říčany.

Volby do školské rady se konají ve dnech 25., 26. a 27. dubna v době konání třídních schůzek 16.30 až 18.30 v prostoru pavilonu A školní budovy.

Třídní schůzky se konají pro jednotlivé ročníky v následujících dnech:

25. 4. 2023: 1. až 3. ročník

26. 4. 2023: 4. až 6. ročník

27. 4. 2023: 7. až 9. ročník

 

SEZNAM KANDIDÁTŮ

Mgr. Martina Pečínková, Ph.D.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

Marie Pasečná

Ing. Kateřina Brunerová

Jana Václavková

Lucie Bodenstein

Irena Smolíková

Ondřej Kačírek

 

V Říčanech dne 14. 4. 2023

Mgr. Dalibor Dudek

předseda volební komise