Na základě aktuálních informací Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) o velkém množství řešených odkladů školní docházky v souvislosti s malou socializací dětí po období pandemie COVID-19 dochází ke změně maximálního počtu přijatých žáků do 1. tříd z původních 108 dětí takto:

Maximální počet přijatých žáků do 1. tříd: 90 (max. 3 třídy)

Odůvodnění změny: velké množství odkladů PPP bude řešeno zvýšeným počtem přijímaných dětí do přípravných tříd (30 dětí ve dvou odděleních).

 Kritéria zápisu - dodatek