V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, informuji o tom, že ze závažných organizačních důvodů bude:

v pátek 18. listopadu 2022 ředitelské volno.

Ředitelské volno bude oznámeno dne 30. 9. 2022 zákonným zástupcům žáků 3. ZŠ u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace.

Odůvodnění:

Ředitelské volno vyhlášeno ze závažných organizačně provozních důvodů – oprava tepelného zařízení.

Poznámka:
V době ředitelského volna bude možno si předem zajistit zájmové vzdělávání ve  školní družině.