Systém pro podávání elektronických přihlášek je otevřen
od 11. dubna 2022 do 10. května 2022 na https://pripravka.ricany.cz/

Kritéria přijetí

Třída bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15. Otevřena bude jedna přípravná třída ve 3. základní škole u Říčanského lesa Říčany, p.o.

Na základě přihlášky podané zákonným zástupcem ve dnech zápisu 11. 5. 2022 a 12. 5. 2022, jejíž nedílnou součástí je

 • doporučující stanovisko školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a
 • schválený odklad povinné školní docházky,

budou děti přijímány do přípravné třídy od školního roku 2022/2023 v tomto pořadí:

 1. dítě s trvalým pobytem v Říčanech s následující předností:
  1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,
  1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,
  1.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj
 2. dítě bez trvalého pobytu v Říčanech s následující předností:
  1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,
  1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,
  1.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj

V případě celkového počtu zájemců vyššího, než maximální možný počet vzhledem ke kapacitě školy, bude o přijetí dětí na úrovni jednotlivých kritérií rozhodnuto losem.