Vážení rodiče, milí žáci,

šestý ročník nabízí našim žákům následující nadstandardní možnosti: výběr skupiny s rozšířeným anglickým jazykem nebo s přírodovědným zaměřením.

Ve středu 25. 5. 2022 se od 8:30 konají přijímací zkoušky do Anglické skupiny (poslechový subtest a ústní část). Náhradní termín bude 1. 6. 2022. Výsledky testu se zákonní zástupci dozví e-mailem nejpozději v pátek 3. 6. 2022.

Ve středu 8. 6. 2022 budou přijímáni žáci do Přírodovědné skupiny. V případě velkého zájmu také formou přijímací zkoušky od 8:30 (znalostní test obsahu učiva 4. a 5. ročníku a „poznávačka“ rostlin, zvířat). Do přírodovědné skupiny se mohou přihlásit i žáci, kteří případně neuspějí ve skupině anglické. Náhradní termín 15. 6. 2022. Výsledky testu se zákonní zástupci dozví e-mailem nejpozději v pátek 17. 6. 2022.

Co jednotlivé skupiny žákům nabízejí?

Anglická skupina

 

 • Cíl: na konci 9. ročníku dosáhnout úroveň B1 (Cambridge certifikát PET, což odpovídá nynější požadované maturitní úrovni angličtiny).
 • Obsah: Rozvíjené dovednosti ve 4 hodinách týdně – psaní, - poslech s porozuměním, - čtení s porozuměním, - konverzace
 • Organizace: Rozdělení na 2 menší skupiny. Jedna skupina je vedena českou vyučující, druhá skupina rodilou mluvčí – s pomocí českého učitele.
 • Doplňkové aktivity: Opakovaně se zapojujeme do akce EDISON (týdenní působení zahraničních vysokoškoláků ve výuce) s možností ubytování zahraničního studenta v rodině; zveme anglickou divadelní společnost, která nabízí představení v anglickém jazyce; zveme cizince do výuky; žáci dělají projekty v anglickém jazyce; anglický týden; výlety s průvodcem
 • Volnočasové aktivity: English Club - většina žáků navštěvuje English Club, který slouží k cílené přípravě na složení mezinárodních zkoušek z AJ. Tato aktivita je placena, vyučují zde učitelé školy, čímž je zabezpečena návaznost na probíranou látku z hodin.
 • Co předpokládá jazyková úroveň B1? Uživatel anglického jazyka rozumí hlavním myšlenkám týkající se běžných témat, se kterými se setkává ve škole, ve volném čase atd. a reaguje na ně. Poradí si během cestování. Napíše v angličtině text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Popíše své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Podrobněji na www.jazykove-urovne.cz .
 • Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodovědná skupina

 

 • Cíl: na konci 9. ročníku dosáhnout úrovně Open Inquiry-based Science Education  tedy osvojení postupů nezávislého, kritického a kreativního badatelského myšlení, které je nutnou součástí profesního uplatnění v mnoha sektorech společnosti 21. století. Žáci budou schopni připravit práci na úrovni SOČ (středoškolské odborné činnosti).
 • Obsah: Cílený rozvoj znalostí a dovedností v jednotlivých  oborech přírodních věd (Př, Fy, Z, Ch) s důrazem na  nejmodernější formy badatelsky orientované výuky. Tematicky od techniky po ochranu přírody. Žáci budou aktivními účastníky badatelských projektů konzultovaných s vědeckými pracovníky blízkých akademických pracovišť a vysokých škol. Žákům poskytneme informace o nejnovějších vědeckých a technických poznatcích, časté exkurze, besedy, osobní přístup v rozvoji přirozeného talentu a nadání. Součástí je pravidelné využití odborné učebny se špičkovým vybavením digitální laboratoře PASCO a aktivity ve školní badatelské zahradě (arboretum, dešťová zahrada, květná louka, mokřady a skalnatá stanoviště, v plánu je stavba venkovní odborné laboratoře se skleníkem). Výuka bude probíhat s využitím moderních AV prostředků – kupříkladu aplikace Corinth, která nabízí 2000 špičkových 3D modelů z oblasti přírodních věd.  
 • Organizace: Rozdělení žáků na 2 menší skupiny.
 • Doplňkové aktivity: Přírodovědné olympiády; Projektové aktivity ve spolupráci s Talent Centrem gymnázia ve Slaném; projektové aktivity s vědeckými institucemi – Astronomický ústav Ondřejov, ELI Beamlines Dolní Břežany, Botanický ústav AV ČR Průhonice, Univerzita Karlova - zejména Přírodovědecká fakulta, Výzkumný ústav živočišné výroby Praha -Uhříněves, Česká zemědělská univerzita Praha nebo ZOO Praha.
 • Volnočasové aktivity: Klub zvídavých žáků – přírodovědné aktivity, Kroužek geologie, setkávání s vědci, ale také popularizátory vědy.
 • Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Z organizačně provozních důvodů nebude možné navštěvovat obě skupiny.

Úspěch u přijímací zkoušky není sám o sobě zárukou čtyřletého působení v ní. Pokud by žáci nepodávali v průběhu školní docházky v dané oblasti kvalitní výkony, mohou být přeřazeni k běžné výuce; naopak žáci, kteří by v průběhu výuky dlouhodobě prokazovali po stránce znalostí a dovedností úspěšnost a současně zájem, mohou jazykovou nebo přírodovědnou skupinu na doporučení vyučujících doplnit.

V obou případech nepůjde o žáky sdružené do nových tříd, zůstanou jim ty původní z prvního stupně a napříč třídami se budou setkávat pouze ve své odbornosti. Navíc budou výkonnostně v rámci celého ročníku rozřazeni na několik hodin ČJ a M, abychom více mohli podpořit nadané žáky v těchto klíčových oblastech (zde tedy nemusí jít o ty samé, co jim jde PŘ nebo AJ).

O způsobu přihlašování se a detailní obsahu zkoušek budeme informovat v nejbližší době.

Do obou skupin se budou moci přihlásit i žáci z ostatních říčanských škol; zde mohou být limitováni kapacitními možnostmi školy.

Žáci se nemusejí povinně přihlásit do žádné z těchto skupin.

Šťastnou ruku při Vašem výběru!

Dalibor Dudek, ředitel školy