Pravidla návratu do školy z pobytu v zahraničí

 

Místa s vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červená barva) nebo s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená barva)- viz www.mzv.cz

 

Co je podstatné pro návrat žáků do školy:

 

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

 

VÝJIMKY

  1. I) Očkované osoby - u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;
  2. II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže: certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID

 

Zdroj: Pravidla návratu do ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)