Vážení rodiče,

Pročtěte si, prosím, pozorně přílohu tohoto e-mailu, obsahuje podrobné informace k povinnosti negativního testu na COVID-19 jako nutné podmínky účasti na zkouškách na SŠ.

 • Pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID[1]19, který není starší 7 dní.
 • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.
 • Vzhledem k termínům zkoušek, dodržení lhůty platnosti testu a možnosti zařídit si absolvování PCR testu v případě pozitivního AG testu stanovuje naše škola následující termíny pro realizaci testování v prostorách školy:
 •  

Ročník

Den

Čas

Místo

Zajistí

9.

28. 4.

09:00

šatny

Markéta McFadyen

Václav Černý

5. a 7.

30. 4.

09:00

Šatny

 

Zdeněk Dostál

 

 • Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout.
 • Lze rovněž využít registrovaného odběrového místa a přinést SŠ doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb.
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.
 • V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.
 • Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
 • Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 • Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

S přáním pevného zdraví,