Ředitelská volna

Ředitel školy v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, informuji o tom, že ze závažných organizačních a provozních důvodů bude:

vyhlášeno ředitelské volno

5. 4. 2019 (pátek) – z důvodu organizování zápisu do první třídy

9. a 10. 5. (čtvrtek a pátek) – z důvodu odstávky vody a plynu (dlouhodobě plánovaná oprava kotle)

Ředitelské volno bude oznámeno dne  12. 2. 2019 zákonným zástupcům žáků 3. ZŠ u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace.