Úprava cen obědů od 1. 2. 2019

 

Společnost Arter informuje o navýšení cen obědů o meziroční míru inflace za rok 2018

Index inflace 101,3 (vyjádřen v procentech 1,3%) = meziroční míra inflace za rok 2018

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD - oddíl "Potraviny a nealkoholické nápoje"

 

Žáci 7 - 10 let oběd

24,70

101,3

25,00

Žáci 11 - 14 let oběd

28,40

101,3

28,80

Žáci 15 let a více oběd

31,10

101,3

31,50