KLUB ZVÍDAVÝCH ŽÁKŮklub z z logo rgb

pořádá setkání na téma

ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ KAMENŮ

Děti se dozví, jakým způsobem se kameny zpracovávají a jaká jsou rizika při zpracování.

Seminář vede Mgr. Petr Havránek

Akce se uskuteční ve dnech:

19.6. 14:30 – 15:30 (3. – 5. ročník) přírodovědná učebna C 106

20.6. 14:30 – 15:30 (6. – 9. ročník) přírodovědná učebna C 106

Cena: akce zdarma

Po ověření zájmu třídními učiteli obdrží žáci přihlášky

……………………………………………………………………………………………………………………

Jméno žáka/žákyně:

Třída:

O akci MÁM ZÁJEM/NEMÁM ZÁJEM

Je možno dítě vyzvednout z družiny a opět jej do družiny vrátit

Po akci odchází syn – dcera sám(a) domů. Po skončení akce přebírám za syna/dceru odpovědnost

V Říčanech dne:                                                                        Podpis zákonného zástupce:

………………………………………………………………………………………………………………………