Klub zvídavých žáků má od května 2017 své logo. Žáci vytvořili ve škole pře osmdesát návrhů a porota složená z učitelů a žáků 7. a 9. ročníku se shodla na návrhu žákyně 9. ročníku Julie Štěpánkové. Za grafickou podobu loga děkujeme panu Marku Říhovi. Jednotlivé návrhy jsou nyní vystaveny vedle sborovny.

klub z z logo rgb