Projekty a granty

Přehled běžících i připravovaných projektů a grantů.

Cílem projektu je vytvořit moderní učebnu pro výuku přírodních věd.

 

3. základní škola u Říčanského lesa vyhlašuje veřejnou zakáku malého rozsahu "Dodávka a instalace školního nábytku (30 ks lavic a 60 ks židlí)".

3. základní škola u Říčanského lesa  vyhlašuje veřejnou zakáku malého rozsahu na dodávku nábytku.
 
Výzva ke stažení zde.
 
Další dokumantace ke stažení zde.

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
a zahraniční jazykové kurzy pro učitele
(veřejná zakázka na služby)