Anketa byla realizována především z důvodu přibývajícího počtu řešené kyberšikany, kterou zaznamenávají školy napříč republikou a naší potřeby získat názor rodičů. Stávající přístup, kdy mají žáci mobilní telefony během pobytu ve škole vypnuté, jsme mohli zmírnit na dobu přestávek. Přesto jsme rádi, že naprostá většina rodičů se vyjádřila, že zůstanou mobily vypnuté po celou dobu pobytu žáka ve škole. V tomto smyslu se vyjádřilo 417 rodičů ze 462, kteří na anketu zareagovali. Tedy zůstane stav beze změny.

Dobře si pamatujeme na hlavní důvody z počátku zavedení tohoto opatření: mnoho žáků bylo i během přestávek nakloněno nad mobily a zůstávalo sedět na židličkách, téměř žádný pohyb a žádná komunikace se spolužáky; focení spolužáků a učitelů a vkládání těchto fotek na sociální sítě…veskrze nic pozitivního a za provozu nejen během přestávek neregulovatelného.

Mobily mohou využívat žáci na vyzvání vyučujícího během výuky (vyhledání informace nebo inspiračního zdroje) a během přestávky jej po domluvě s vyučujícím může mít žák zapnutý na žádost rodiče adresované třídnímu učiteli za určité konkrétní situace, která si toto krátkodobě vyžádá (rodiče na zahraniční cestě apod.).