Údaje k zápisu ke dni 3. 5. 2019:

Celková kapacita školy 630 žáků

Stávající počet žáků 617

Po 9. třídě odchází 51 žáků

Registrované odhlášky žáků 2

Škola k 3. květnu přijímá 66 žáků (do výše své kapacity)

Nepřijato:

13 říčanských uchazečů – město Říčany garantuje dodatečné přijímání žáků

14 uchazečů s trvalým bydlištěm mimo Říčany – případná odvolání budou postupována Krajskému úřadu Středočeského kraje

Klikněte si na níže uvedený seznam přijatých:

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku 2019/2020