V důsledku velkého převisu zapsaných dětí do první třídy proběhne dne 2. května v 17 hodin losování o přijetí žáků – dětí s trvalým bydlištěm v Říčanech. Zájemců s trvalým bydlištěm v Říčanech je o dvě desítky více, než lze z důvodu celkové kapacity naší školy k 3. květnu přijmout. Registrujeme v tuto chvíli 82 zájemců z Říčan, k dispozici je 62 míst. Zájemci s trvalým bydlištěm mimo Říčany zůstávají mimo šance na přijetí, a to i v případě jejich odvolání se. Případné odvolání bude postupováno Krajskému úřadu Středočeského kraje. Definitivní rozhodnutí bude vydáno v pátek 3. května.