Category: Žádosti a formuláře
pdf0 Zásady pro omlouvání žáků na ZŠ u Říčanského lesa
pdf1Formulář k omluvení žáka z vyučování
pdf2Formulář pro omluvení odchodu žáka během vyučování
pdf3Platná_legislativa
pdf4Podmínky pro individuální (domácí) vzdělávání
pdf5Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
pdf6Přihláška do jazykové třídy 2019/2020
pdf7Splnění povinné školní docházky
pdf8Studium v zahraničí
pdf9Žádost o individuální vzdělávací plán
pdf10Žádost o pokračování v základním vzdělávání
pdf11Žádost o slovní hodnocení
pdf12Žádost o uvolnění z výuky TV
pdf13Žádost o uvolnění žáka z předmětu