Category: Dokumenty řídící činnost školy
pdf0Činnost výchovného poradce
pdf1Koncepce rozvoje školy u Říčanského lesa
pdf2Krizový plán školy
pdf3Národní program rozvoje vzdělávání v ČR
pdf4Plán ICT
pdf5Rámcový vzdělávací program pro základní školy
pdf6Seznam platných předpisů v resortu školství
pdf7Školní preventivní program
pdf8Školní program environmentální výchovy
pdf9Školní řád a řád pro hodnocení
pdf10Školní vzdělávací program
pdf11ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2021-2022
pdf12Směrnice o poskytování informací
pdf13ŠVP ZV Sjednocené přílohy
pdf14SVP_ZV_SjednocenePrilohy1
pdf15SVP_ZV_SjednocenePrilohy2
pdf16SVP_ZV_SjednocenePrilohy3
pdf17SVP_ZV_SjednocenePrilohy4
pdf18SVP_ZV_SjednocenePrilohy5
pdf19SVP_ZV_SjednocenePrilohy6