„Barevný podzim“

ZÁŘÍ

Seznámení se školním řádem a řádem ŠD - bezpečnost
Provoz školní jídelny – hygiena, stolování...
Podzimní výzdoba družiny
Orientace ve škole – kreslíme plánek školy
Cesta do školy - přechody, dopravní značky, semafory, dopravní prostředky
Úklid místa a hraček
Seznamovací hry – poznávání podle hlasu, hmatu
Prázdninové zážitky - kreslíme, vyprávíme
Společná diskotéka
Pohyb a pobyt venku
Poznáváme houby

ŘÍJEN

Pozorujeme proměny přírody
Podzim v zahradě – modelujeme ovoce a zeleninu, poznáváme podle chuti, hmatu a vůně
Poznáváme plody podzimní přírody
Tiskátka z brambor, korku, jablek
Vycházka do lesa, stavba domečků z přírodnin
Učíme se písničky, básničky tematicky spjaté spodzimem
Den stromů 20. 10. - tvorba vlastního stromu
Drakiáda – výroba draků, soutěže
Povídáme si o ježkovi, jak se připravuje nazimu

LISTOPAD

Barvy podzimu v klovatině, frotáž
Sušíme ovoce – křížaly
Sběr kaštanů, žaludů a šípků – vyrábíme zvířátka a korále
Otisky listů, koláže, tvoření s přírodninami
Puzzliáda – soutěž mezi odděleními
Výroba krmítek pro zvířátka na zimu
Didaktické hry – upevňujeme a procvičujeme znalosti
Pranostiky, podzimní počasí
16. 11. Den poezie – čteme a učíme se básničky
Povídáme si - Jak se zvířátka připravují na zimu

„Bílá zima“

PROSINEC

Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky, „jak to chodí jinde ve světě“
Výzdoba třídy – výroba ozdob, vystřihujeme sněhové vločky
Čert a Mikuláš – nadílka  
Výroba vánočního přání, drobných dárků
Zpěv koled
Ježíškova pošta – dopis Ježíškovi
Vánoční výzdoba města – vycházka
Filmy s Vánoční tematikou
Vánoční besídka s posezením u cukroví a čaje
Strom pro zvířátka – výroba jedlých ozdob pro zvířata

LEDEN

Zimní sporty - poznávání jednotlivých sportů a vybavení
Živočichové v zimě – vycházka ke krmelci
Stopy zvěře a ptáků ve sněhu
Sněhuláci z papíru, vaty, krupice...
Nový rok – výroba kalendáře
10.1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb – kreslíme, vyprávíme, zjišťujeme informace
Hry na sněhu, koulovaná
Žijeme zdravě – zdravý životní styl
Malujeme zimní krajinu

ÚNOR

Masopustní karneval – povídáme si o tradicích a původu Masopustu
Výroba masek
Sv. Valentýn – výroba přání
Části lidského těla a naše zdraví
Zásady první pomoci - kvíz
Stavíme ze sněhu – sněhuláci
Lidé s různým postižením – učíme se toleranci a pochopení
Pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu

„Rozkvetlé jaro“

BŘEZEN

Měsíc knihy – práce s knihou, čteme si úryvky z oblíbených knih
Básničky s jarní tematikou, pranostiky o jaru
Jarní výzdoba družiny
Vyprávíme o domácích mazlíčcích a mláďatech
Pozorujeme probouzení přírody, hledání jarních květin (sněženky, bledule,...)
Malujeme jarní květiny (různé výtvarné techniky)
Vycházka do okolí školy
Tvoříme z papíru – jarní motivy
Pěvecká soutěž DO-RE-MI
21.3. Mezinárodní den loutkového divadla – vyrábíme loutky a hrajeme divadlo


DUBEN

1.4. Den ptactva - návrat ptáků ze zimních krajin – poznáváme druhy (vlaštovka,jiřička, čáp, špaček, kukačka)
2.4. Mezinárodní den dětské knihy – povídáme si jak vzniká kniha
Seznamujeme se s tradicemi Velikonoc
Zdobíme vajíčka, učíme se Velikonoční koledy
Čarodějnice – vyprávění, výtvarné zpracování
Pozorujeme jarní práce na zahradě i na poli
Vycházka po městě – zdokonalujeme chování na chodníku, přechodech
Historie města, znak, státní vlajka
22.4. Den země – povídáme si o ekologii,chráníme přírodu, učíme se třídit odpad, „co znamená slovo recyklace“

KVĚTEN

Indiánský den – převleky, indiánská sportovní olympiáda
Malujeme na chodník
15.5. Mezinárodní den rodiny - tradice, zvyky, výročí, upevňování vztahů
Den matek – výroba přáníčka, učíme se básničku pro maminku
Představení povolání rodičů – pozvat rodiče do družiny, hra na „řemesla“
Vyrábíme rozkvetlé stromy, květiny, skládání z papíru
Zvířátka na statku
Zvířátka ze Zoo

„Veselé léto“

ČERVEN

Oslava Dne dětí
hry pro děti
Otisk dlaní
tvoříme dle fantazie
Práce s atlasem – hledáme země, které bychom chtěli navštívit
Posilujeme tělesnou zdatnost – sportovní hry venku
Moje kolo – bezpečnost vprovozu, vybavení
Bezpečnost o prázdninách (na kole, u vody...)
Důležitá telefonní čísla
Pravidelné měsíční činnosti
Poučení o bezpečnosti před každou činností a akcí
Dodržování správné hygieny, stolování, chování
Didaktické hry, křížovky, rébusy, stolní a společenské hry, hlavolamy, stavebnice
Hudebně – pohybové hry
Výtvarné a rukodělné dílny
Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie, atlasy
Využívání tělocvičny a školního hřiště ve vyhrazených hodinách
Pravidelný pobyt venku (sportovní, turistická a přírodovědná činnost,
dopravní výchova)