Kategorie: Zápis k povinné školní docházce
doc0Kritéria přijímání do přípravné třídy
pdf1OZV o školských obvodech
pdf2Připravenost žáka na školní docházku
pdf3Rozhodnutí o přijetí do 1 třídy
pdf4Zápis do 1. třídy, kritéria 19/20