Projekty a granty

Přehled běžících i připravovaných projektů a grantů.

Cílem projektu je vytvořit moderní učebnu pro výuku přírodních věd.

 

Předmětem zakázky je vybavení odborné přírodovědné učebny ve 3. základní škole u Říčanského lesa v  Říčanech u Prahy.

Výzva

Přílohy zadávací dokumentace

3. základní škola u Říčanského lesa vyhlašuje veřejnou zakáku malého rozsahu "Dodávka a instalace školního nábytku (30 ks lavic a 60 ks židlí)".

3. základní škola u Říčanského lesa  vyhlašuje veřejnou zakáku malého rozsahu na dodávku nábytku.
 
Výzva ke stažení zde.
 
Další dokumantace ke stažení zde.

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
a zahraniční jazykové kurzy pro učitele
(veřejná zakázka na služby)