Category: Dokumenty řídící činnost školy
pdf0Činnost výchovného poradce
pdf1Informace a zásady o zpracování osobních údajů 2023
pdf2Koncepce rozvoje školy u Říčanského lesa
pdf3Krizový plán školy
pdf4Národní program rozvoje vzdělávání v ČR
pdf5Plán ICT
pdf6Rámcový vzdělávací program pro základní školy
pdf7Seznam platných předpisů v resortu školství
pdf8Školní preventivní program
pdf9Školní program environmentální výchovy
pdf10Školní řád a řád pro hodnocení 2023
pdf11Školní vzdělávací program
pdf12ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2021-2022
pdf13Směrnice o poskytování informací
pdf14ŠVP - PŘÍLOHA 2022 – 2023 2022/2023
pdf15ŠVP PT 2023
pdf16ŠVP PT - přílohy 2023
pdf17ŠVP ZV Sjednocené přílohy
pdf18SVP_ZV_SjednocenePrilohy1
pdf19SVP_ZV_SjednocenePrilohy2
pdf20SVP_ZV_SjednocenePrilohy3
pdf21SVP_ZV_SjednocenePrilohy4
pdf22SVP_ZV_SjednocenePrilohy5
pdf23SVP_ZV_SjednocenePrilohy6