Žákovský parlament (na ZŠ u Říčanského lesa)

-          Aktivní zapojení žáků do života školy

-          Organizace školních akcí, soutěží

-          Učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a k vedení školy)

-          Náměty a připomínky ke zlepšení chodu školy, řešení vzniklých problémů, …